Chov

Stygmochelys p.  babcocki:


Adultní  pár o přibližně stejné váze 1.1 kg jsem získal  v roce 1994.Želvy velmi dobře prosperovaly a v roce 1996 už vážil samec 3 kg (carapax 25cm),a samice 6kg  (carapax 35cm). Již 19.12. 1996 snesla samice prvních 9 vajec.Další snůška následovala až 7.3. 1997.Od 24.4 do 8.3.97 se vylíhlo všech 9 želv. Tyhle první mláďata jsem si nechal až do pohlavní dospělosti. Jelikož jsem neměl samostanou líheň, používal jsem  líheň  na líhnutí hadů, kde jsem měl nastavenu  teplotu 26-28°C.Z těchto  9 želv po několika letech vyrostli  samci. Jeden zůstal  později v chovu  a ostatní jsem postupně prodal.K  tomuto  prvnímu odchovu došlo v terárku o velikosti 1x1m,ale na snůšku byla samice přemístěna do kladiště , kde byla  dostatečně vysoká vrstva substrátu.Mimochodem tohle kladiště používám občas dodnes a nejen pro pardálky. Podobný pokus s 10 vejci jsem  uskutečnil v roce 2004,ale s teplotou 31°C.S tohoto odchovu  jsem 10 mláďat  nechal do rozpoznání pohlaví (asi 5 let) . Do chovu jsem  později zařadil  2 samice.Tudíž již v té době jsem mohl u tohoto druhu potvrdit závislost pohlaví na teplotě při  líhnutí.Od počátků  chovu jsem želvy choval v létě ve venkovních výbězích,což jim svědčí a jsou k tomuto způsobu chovu vhodné, ovšem  za předpokladu splnění určitých podmínek.První roky měly přes léto pouze boudu se zabudovaným topením a termostatem .To zabezpečovalo vyrovnání teplot za nočních a náhlých  poklesů teplot.Termostat byl nastaven na 15°C .Později byla  umístěna skupina  ve společném teráriu s A.radiata v novém  skleníku.Zde mají možnost kdykoliv od jara do pozdního podzimu pohybu v travnatém   výběhu , prostřednictvím  závěsných dveří. Samci jsou aktivní  přes celou  chovnou sezonu. Samice ze skleníku, vylézají sporadicky, proto  jsou krmeny uvnitř.Dospělá samice vylézá až před první snůškou,což bývá v 7 -8 měsíci a je to signál že brzy bude snášet. Výhodou pardálek je že se sami vracejí na noc do  skleníku což třeba všechny  A.radiaty nedělají.V současné době již nejstarší samice téměř neroste . Váží 11- 13 kg,samec 5-6. Kg, v závislosti na roční době. Snáší obvykle od 12 do 17 vajec v několika snůškách , zhruba  v měsíčních intervalech. Dá se říct,že chov a odchov tohoto druhu mám zmáknutý. Poslední roky je téměř 100%  líhnivost. V chovu mám starý pár,  pak samce s roku 97 ,ä dvě samice s roku 2004 a jednoho samce S.p. pardalis,který bude muset od skupiny pryč, poněvadž jak dospívá začíná narušovat celou skupinu.Je daleko víc aktivnější a agresivnější oproti  S.p.babcocki.První samice F1 generace snesla v roce 2011 celkem 3 snůšky ,celkem 25 vajec,takže půjde o odchov již druhé generace odchované v zajeti.
5.1.2011
Na Silvestra 2011 se vylíhli první želvy F2 generace
10.1.2012